Войти / Зарегистрироваться

Рабочая программа по математике

Получить свидетельство
Автор: Сабирзянова Ильсияр Ильдусовна

Аңлатма язуы
3нче сыйныф өчен математикадан  эш программасы түбәндәге  документларга нигезләнеп төзелде: 
-гомуми белем бирүнең дәүләт стандартына (РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы
2009.06.10.373 номерлы боерыгы нигезендә);
- икенче буын гомуми белем бирү  федераль дәүләт  стандартларының үрнәк программаларына   (Москва “Просвещение” 2010);
-белем бирү программасы 1-4 сыйныфлар (31.08.2011 ел 1 номерлы беркетмә,31.08.2011 ел 98 нче номерлы боерыгы нигезендә);
-ТР Кукмара муниципаль районы” Мәмәшир урта гомуми белем бирү мәктәбе” муниципаль бюджет белем бирү учреждениесенең 2015-2016 уку елыда укыту планына (28.08.2015ел 117 номерлы боерыгы нигезендә).
Эш планының максаты:
 -укучыларда аңлы һәм ныклы, автоматик дәрәҗәгә җиткерелгән исәпләү күнекмәләре формалаштыру 
 Бурычлары:
Белем алучыларды танып белү гамәлләрен үстерү; логик һәм алгоритмик гамәлләрне, аксиоматиканы үстерү; системалы фикер йөртү элементлары формалаштыру; планлаштыру, белемнәрне системага салу һәм структуралаштыру, модельләштерү, төп һәм икенчел шартларны дифференциальләштерү.
Кече яшьтәге мәктәп укучысының математик үсешен тәэмин итү; математик күзаллауны әйләнә-тирә чынбарлыкны микъдар һәм пространство нисбәтләрендә сурәтләү өчен кулану; дәвамлы акыл эшчәнлегенә сәләтле булу; логик фикер йөртү, пространстволы күзаллау, математик сөйләм нигезләре формалаштыру; дөрес һәм дөрес булмаган әйтелмәләрне аеру, аргументлар китерү, нигезле нәтиҗәләр ясау сәләтенә ия булу.
Башлангыч математик белемнәрне үзләштерү; уку һәм гамәли мәсьәләләрне математик чаралар белән чишү осталыгы формалаштыру; мәгълүмат эзләү; зурлыкларның мәгънәсен һәм аларны үлчәү ысулларын аңлау; сюжетлы мәсьәләләр чишү өчен арифметик ысуллар кулану,  арифметик гамәлләр башкару; мәсьәләләр чишү, чишкәндә уңайлы, камил, кыска юлнысайлый белү; иң гади төзелешләр үткәрү алгоритмнары белән эшләү.
Фикер йөртүдә критика булдыру, акыл хезмәте белән кызыксыну теләге тәрбияләү, математик белемне көндәлек тормышта куллану гамәлләре формалаштыру.
    Федераль базис укыту  планында математика дәресен укытуга атнага 4 сәгать исәбеннән 136 сәгать бирелә. 
                                        Укыту -тематик планлаштыру

   Бүлекләр исеме

 Сәгать саны

   1

1 дән 100 гә кадәр саннар.  Кабатлау

    5

   2

Кушу һәм алу

   33

   3

Тапкырлау һәм бүлү

   53

   4

100 дән 1000 гә кадәрге саннар.Нумерация

    8

   5

Кушу һәм алу.

   16

   6

Тапкырлау һәм бүлү.

   17

   7 

Кабатлау

    4

   8

Барлыгы

   136

Укыту курсының программа эчтәлеге.
Саннар һәм зурлыклар
Предметларны санау. 0 дән 1000 гә кадәр саннарны уку һәм язу. Класслар һәм разрядлар. Саннарның эзлеклелеге, саннарны чагыштыру, тамгалар. Җөп һәм так саннар.
Зурлыкларның тәртибе һәм аларны чагыштыру. Масса үлчәү берәмлекләре (грамм, килограмм. Центнер ,тонна), сыйдырышлылык (литр), вакыт үлчәү берәмлекләре( секунд, минут, сәгать, тәүлек, ай, ел, гасыр). Бертөрле үлчәү берәмлекләре арасында бәйләнеш. Бертөрле зурлыкларның тәртибе һәм аларны чагыштыру.
Арифметик гамәлләр
 Кушу, алу, тапкырлау, бүлү. Арифметик гамәлләрнең компонент исемнәре, тамгалары. Кушу таблицасы. Кушу һәм алу, тапкырлау һәм бүлү арасында бәйләнеш. Билгесез компонентны табу. Калдыклы бүлү. Санлы аңлатма. Җәяле һәм җәясез аңлатмаларда гамәл тәртибен билгеләү. Санлы аңлатманың кыйммәтен табу. Сумманы тапканда кушылучыларның урыннар  алыштыру законы, кушылучыларны группалау. Тапкырлаучыларның урыннарын алыштыру һәм төркемләү. Сумманы һәм аерманы санга тапкырлау. Күбурынлы саннарны язып кушу һәм алу, тапкырлау һәм бүлү алгоритмы. Исәпләүнең дөреслеген тикшерү(алгоритм, кире гамәл, калькуляторда исәпләү)
Текстлы мәсьәләләр белән эш
Предмет рәсемнәре буенча мәсьәләләр төзү. Мәсьәләне арифметик юл белән чишү.Мәсьәләне чишкәндә эш тәртибен билгеләү. Кыскача язылышны таблица, схема, диаграмма һ.б. модельләр ярдәмендә күрсәтү. Сумма, аерма, тапкырчыгыш һәм өлешне табуга мәсьәләләр чишү.Шартында...зуррак (кечерәк) ничәгә, ничә тапкырга сүзләре булган очракта мәсьәләне чишү, алар арасындагы бәйләнешне күрсәтү. Сату-алуга карата мәсьәләләр ( Бәясе. Саны, Кыйммәте).
Ике суммасы, ике аермасы буенча билгесезне табуга, чагыштыруга. Бертөрле берәмлеккә китерүгә мәсьәләләр чишү.
Пространствода бәйләнеш. Геометрик фигуралар.
Пространствода, өстенлеккә предметлар арасында үзара бәйләнеш (биегрәк, тәбәнәгрәк, сулда-уңда, өстә-аста, якын-ерак, арасында һ.б.) Геометрик фигураларны табу һәм сүрәтләү: нокта, сызык (туры, кәкре) йомык сынык сызык, йомык булмаган сынык сызык, кисемтә, юнәлеш, нур, почмак күппочмак (түбәләре, яклары һәм күппочмакның диоганальләре) өчпочмак, квадрад, сызу инструментларын куллану. Әйләнә-тирәдә  геометрик фигуралар. Геометрик тәннәрне тану һәм табу ( куб, параллелипипед, пирамида) Куб, параллелипипед, пирамида һәм аларның элементлары: түбәләре, кырлары, кабыргалары. Шакмаклы биттә сүрәтләү. Әзер сызым буенча күп пирамида моделен төзү.
Геометрик зурлыклар .Геометрик фигуралар һүм аларны үлчәү. Кисемтәнең озынлыгын үлчәү. Озынлык үлчәү берәмлекләр ( квадрат сантиметр, квадрат дециметр, квадрат метр). Геометрик фигураларны төгәл һәм якынча үлчәү. Турыпочмаклыкның мәйданын үлчәү. 
Мәгълүмат белән эш.
Зурлыкларны үлчәп, санауга бәйле (кабаттан санау) мәгълүматларны туплау һәм тәкъдим итү, мәгълүматны анализлау, теркәү. Логик теркәүчеләр һәм сүзләр (...” һәм”/ “яки”, ”...әгәрдә, ... шул чакта...”, “ дөрес/ дөрес түгел...”, ” һәрберсе”, “бөтенесе”, “табыла”, “юк”) ярдәмендә гади логик сөйләмнәр төзү; сөйләмнең дөреслеген билгеләү. Предметлар, саннар, геометрик фигураларны күрсәтелгән билгеләре буенча төркемләү. Кагыйдә буенча предметлар, саннар, геометрик фигураларның ахыргы нәтиңәсен ( чылбыр) күрсәтү. Мәгълүматны эзләү планы гади алгоритм төзү, язу һәм башкару. Таблицаны уку һәм тутыру. Баганалы диаграмманы уку.
 
Укыту предметының үзләштерү нәтиҗәләре: шәхси,предметара,предмет.
Шәхси нәтиҗәләр:
фикерләү мөстәкыйльлеге, укучы нинди биремнәрне мөстәкыйль үти алуны билгеләү;
үз – үзеңне үстерүгә омтылыш булдыру;
уку процессына мотивация барлыкка китерү;
үзеңнең математик белемнәреңне бәяләү һәм характерлый алу;
алган белемнәрне үстерү һәм киңәйтүгә теләк уяту;
булган математик әзерлекне дәрес эшчәнлегендә һәм көндәлек тормышта куллану;
авырлыкларны җиңеп, куйган максатка омтылу;
үз фикереңне белдерә һәм яклый белергә омтылу.
Метапредметлы  нәтиҗәләр:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
әйләнә - тирәне өйрәнүнең төп методларын белү, өйрәнү (күзәтү, чагыштыру, анализ, синтез, гомумиләштерү, моделләштерү);
уку бурычларын аңлау, аны чишү юлларын эзләү;
уку күнекмәләрен планлаштыру, контрольгә алу һәм бәяләү; уңай нәтиҗәгә китерүче иң эффектив юлны табу;
уку күнекмәләрен төрле формаларда үтәү (практик эш, моделләр белән эш һ.б.);
коммуникатив максатларда математик сөйләмне актив куллану;
уңышсыз уку эшчәнлегенең сәбәпләрен аңлау һәм конструктив эш итү.
Предметлы нәтиҗәләр:  
логик һәм алгоритмик фикерләүнең, киң күзаллауның һәм математик сөйләмнең  нигезләрен белү;
алган белемнәрне танып белү, практик  биремнәрне , шулай ук төрле процесс һәм күренешләрне сурәтләгәндә, аларның санын билгеләгәндә куллану;
арифметик мисал чишүнең   телдән һәм язма эш алгоритмнарын, кушу, алу гамәлләрен, үлчәү берәмлекләрен, гади геометрик фигураларны аера белү күнекмәләре булдыру;
таблица, схема, чылбыр буенча, бер – бер артлы эшдәү күнекмәләрен үстерү, күзаллау, анализлау һәм интерпритация ясау.                                                                                                                                                                                                                      
 Универсаль уку гамәлләре формалаштыру
Танып белү универсаль уку гамәлләре:
- төшенчәләрнең предметлы моделен төзү;
- рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү;
- төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру;
- әзер модель буенча текст, фикерләүдә логик чылбыр төзү;
- нәтиҗәлерәк ысул яисә дөрес чишелеш сайлап чагыштыру;
- материаль объектлар кулланып биремнәр үтәү;
- тәкъдим ителгән план буенча телдән аңлатма төзү;
- кушу таблицасын белешмә сыйфатында куллану.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
-кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылу;
- гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау;
- үз эшчәнлегеңне контрольгә алу, биремне үтәүнең дөреслеген тикшерү;
- тормыш тәҗрибәсен куллану;
- эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.
Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре:
- дәреслек геройларына, күршеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасы күрсәтү;
- үз уңышларың/уңышсызлыкларың турында фикер йөртү;
- үз мөмкинлекләреңне бәяләү;
- үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру;
- мәгънә барлыкка китерү («Минем өчен моның нинди мәгънәсе һәм әһәмияте бар?» - дигән сорау кую).
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:
- тормыш тәҗрибәсен куллану;
- күршең белән хезмәттәшлек итү.                                                  
 Укучыларның белем һәм күнекмәләренә төп таләпләр.
Укучылар белергә тиеш
-0 дән 1000гә кадәр саннарны укырга, язырга, чагыштырырга
-саннарның урнашу тәртибен;
-күрсәтелгән билгеләре буенча саннарны төркемнәргә;
-зурлыкларны укырга, язарга;
-үлчәү берәмлекләре арасындагы бәйләнешне кулланып зурлыкларны чагыштырырга; - кушу һәм тапкырлау таблицасын, язмача арифметик гамәлләр алгоритмын кулланып кубурынлы саннар белән гамәлләрне башкарырга (1000 эчендә икеурынлы, берурынлы санга кушу, алу, тапкырлау, бүлү, калдыклы бүлү);
телдән һәм язача арифметик гамәлләрне башкару;
-2-3 гамәлле җәяле һәм җәясез санлы аңлатмаларның кыйммәтен табу;
-геометрик фигураларны танырга, әйтергә;
-алгоритмга таянып текслы мәсъәләләрне чишү, гади алгоритм төзү;
-геометрик фигураларны тану, атау һәм сурәтләү;
геометрик фигураларның озынлыгын һәм мәйданын үлчәү;
-таблица, схема, диаграмма, чылбыр белән эшләү;
-параллелипипед, пирамида, кубны танырга, аерырга һәм атарга;
Укучылар белергә тиеш:
зурлыкларны чагыштыру өчен тиешле берәмлекләрне ( маса, мәйдан, вакыт, озынлык) сайлый белергә һәм үзенең гамәлен аңлатып бирергә;
-зурлыклар һәм гамәлләрне башкарырга;
-сумманы уңайлы юл белән исәпләргә;
-исәпләү дөреслеген тикшерергә;
-2-3 гамәлле мәсъәләләр чишәргә;
-мәсъәлә чишүнең төрле ысулларын табарга;
-куппочмакның периметрын табарга;
-турыпочмакның мәйданын табарга;
Укыту-методик һәм материаль-техник тәэмин ителеш .
-  Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука. Математика. 3 сыйныф. Татар телендә башлангыч гомуми белем бирү мәктәбе өчен дәреслек. Казан: Татарстан китап нәшрияте. Москва: “Просвещение”, 2013
Календарь-тематик планлаштыру

Дәреснең темасы

 

Дәресне үткәрү вакыты

Искәрмә

Календар срок

Фактик срок

1

Кабатлау.0 дән 100 гә кадәрле саннар. Саннар нуры

0 дән 100 гә кадәр натураль саннарның аталышы, эзлеклелеге, язылышы

02.09

 

 

2

Язмача кушу һәм алу

 

03.09

 

 

3

Баганалы диаграмма

Диаграмманы искә төшерү

04.09

 

 

4

Схема буенча мәсьәләләр төзеп чишү

Кушу һәм алу. Исәпләү алымнары.

07.09

 

 

5

Мәсьәләләр чишү

09.09

 

 

6

Кушу һәм алу. Берничә кушылучының суммасы

Саннар белән арифметик гамәлләр. Кушу һәм алу. Компонентлпарның исемнәре, алар арасындагы бәйләнеш.

10.09

 

 

7

Берничә кушылучының суммасын табуны ныгыту

11.09

 

 

8

Таблица буенча мәсьәләләр төзеп чишү

14.09

 

 

9

Контроль эш №1 «.0 дән 100 гә кадәрле саннар”

Кушу һәм алу .Саннарны чагыштыру.

16.09

 

 

10

Бәясе. Саны. Кыйммәте

Зурлыклар арасындагы бәйләнеш. Бәя, сан кыйммәт.Масса табуга мәсьәләләр чишү.

17.09

 

 

11

Бәясе. Саны. Кыйммәте

18.09

 

 

12

Мәсьәләләр чишү

21.09

 

 

13

Кушуның дөреслеген тикшерү

Исәпләү күнекмәләрен ныгыту

23.09

 

 

14

Мәсьәләләр чишү

24.09

 

 

15

Санны берничә тапкыр зурайту һәм кечерәйтүгә мәсьәләләр чишү

Берурынлы саннарның тапкырлау таблицасы һәм бүлүнең тиңдәшле очраклары.  

Схема буенча мәсьәләләр чишү.

25.09

 

 

16

Берничә кушылучының суммасын табуны ныгыту

28.09

 

 

17

Схематик язу буенча мәсьәләләр төзеп чишү

30.09

 

 

18

Кисемтәне берничә тапкыр зурайту һәм кечерәйтү

Кисемтә сызу күнекмәләрен үстерү

01.10

 

 

 

19

Контроль эш №2  «Бәясе.Саны.Кыйммәте”

Мәсьәлә чишү күнекмәләрен тикшереп бәяләү

02.10

 

 

20

Хаталар өстен дә эш. Геометрик фигураларның тамгаланышы

Кушу һәм алу .Саннарны чагыштыру. Геометрик фигураларны хәрефләр белән тамгалау

05.10

 

 

21

 Геометрик фигураларның тамгаланышы

  Предметларны размерлары буенча чагыштыру( зуррак – кечерәк, озынрак – кыскарак...)

07.10

 

 

22

Суммадан санны алу

 

08.10

 

 

23

Мәсьәләне берничә ысул белән чишү

Мәсьәләне берничә ысул белән чишү

09.10

 

 

24

Геометрик фигураларның тамгаланышы

  Предметларны размерлары буенча чагыштыру( зуррак – кечерәк, озынрак – кыскарак...)

12.10

 

 

25

Алуның дөреслеген тикшерү

Кушу һәм алу. Исәпләү алымнары.Кушуда түгәрәкләү алымын куллану

14.10

 

 

26

Алуның дөреслеген тикшерү

15.10

 

 

27

Саннан сумманы алу

16.10

 

 

28

Аңлатманың кыйммәтен уңайлы ысул белән табу

19.10

 

 

29

Кушуда түгәрәкләү алымы

21.10

 

 

30

Схема буенча мәсьәләләр төзеп чишү

Схема буенча мәсьәләләр чишү.

22.10

 

 

31

Мәсьәләләр чишү

23.10

 

 

32

Алуда түгәрәкләү алымы

Алуда түгәрәкләү алымын куллану

26.10

 

 

33

Алуда түгәрәкләү алымын кулланып аңлатманың кыйммәтен табу

Түгәрәкләү алымын өйрәнү

28.10

 

 

34

Контроль эш №3 «Алуда, кушуда түгәрәкләү алымы”

Түгәрәкләү алымын ныгыыту күнегүләре

29.10

 

 

35

Хаталар өстендә эш.Тигез фигуралар.

Тигез фигураларны чагыштыру

30.10

 

 

36

3 гамәл белән чишелә торган мәсьәләләр

Катлаулы мәсьәләләр чишү

09.11

 

 

37

Бәясе, саны, кыйммәтен табуга мәсьәләләр чишү

11.01

 

 

38

Кабатлау һәм үз-үзеңне тикшерү. Практик эш “Кубның сурәте”

Шакмаклы кәгазьдә алгоритм буенча куб төзү

12.11

 

 

39

Тапкырлау һәм бүлү

Тапкырлау һәм бүлү. Берурынлы саннарның тапкырлау таблицасы һәм бүлүнең тиңдәшле очраклары.  

13.11

 

 

40

Так һәм җөп саннар

Берурынлы, икеурынлы саннар.

16.11

 

 

41

3 санын тапкырлау

Берурынлы саннарның тапкырлау таблицасы һәм бүлүнең тиңдәшле очраклары.  

18.11

 

 

42

3 кә бүлү

19.11

 

 

43

Сумманы санга тапкырлау

Сумманы санга тапкырлау күнекмәләре формалаштыру

20.11

 

 

44

Таблица буенча мәсьәләләр төзеп чишү

Бирелгән таблица буенча мәсьәләләр төзеп чишү

23.11

 

 

45

4 санын тапкырлау

Берурынлы саннарның тапкырлау таблицасы һәм бүлүнең тиңдәшле очраклары.  

25.11

 

 

46

4 кә бүлү

26.11

 

 

47

Тапкырлауның дөреслеген тикшерү

Тапкырлау һәм бүлү. Икеурынлы саннарны тапкырлау  һәм бүлүнең тиңдәшле очраклары.Сумманы санга тапкырлау күнекмәләрен ныгыту  

27.11

 

 

48

Икеурынлы санны берурынлы санга тапкырлау

30.11

 

 

49

Сумманы санга тапкырлау

02.12

 

 

50

Берәмлеккә китерүгә мәсьәләләр

03.12

 

 

51

Пропорциональ бүлүгә мәсьәләләр

Пропорциональ бүлүгә һәм барлыгын табуга мәсьәләләр чишү

04.12

 

 

52

Барлыгын табуга мәсьәләләр

07.12

 

 

53

Контроль эш №4 “Тапкырлау һәм бүлү”

Белемнәрен тикшерү һәм бәяләү

09.12

 

 

54

Хаталар өстендә эш. 5 санын тапкырлау

Берурынлы саннарның тапкырлау таблицасы һәм бүлүнең тиңдәшле очраклары.  

10.12

 

 

55

5 кә бүлү

11.12

 

 

56

5 санын тапкырлау. 5 кә бүлү

14.12

 

 

57

Схематик язу буенча мәсьәләләр төзеп чишү

Схема буенча мәсьәләләр чишү.

16.12

 

 

58

6 санын тапкырлау

Берурынлы саннарның тапкырлау таблицасы һәм бүлүнең тиңдәшле очраклары.  

17.12

 

 

59

6 га бүлү

18.12

 

 

60

Зурлыкларны чагыштыру

Пропорциональ бүлүгә  һәм кире мәсьәләләр   чишү , зурлыкларны чагыштыру

21.12

 

 

61

Пропорциональбүлүгә мәсьәләләр

23.12

 

 

62

Кире мәсьәләләр

24.12

 

 

63

Контроль эш №5 “Пропорциональ бүлүгә мәсьәләләр”

Пропорциональ бүлүгә  белемнәрен тикшерү һәм бәяләү

25.12

 

 

64

Хаталар өстендә эш. Кабатлы чагыштыруга мәсьәләләр   

Булган хаталарны төзәтү, кабатлы чагыштыруга мәсьәләләр   

11.01

 

 

65

Кабатлы чагыштыруга мәсьәләләр   

Исәпләү күнекмәләрен ныгыту һәм кабатлы чагыштыруга мәсьәләләр   

 

13.01

 

 

66

Кабатлы чагыштыруга мәсьәләләр чишү

14.01

 

 

67

Чагыштыруга мәсьәләләр

15.01

 

 

68

7 санын тапкырлау

Берурынлы саннарның тапкырлау таблицасы һәм бүлүнең тиңдәшле очраклары.  

18.01

 

 

69

7 гә бүлү

20.01

 

 

70

Саннар нуры

Саннарны санлы нурда күрсәтү күнекмәләре формалаштыру

21.01

 

 

71

Мәсьәләне төрле ысуллар белән чишү

Мәсьәләне төрле ысуллар белән чишү

22.01

 

 

72

8 санын тапкырлау

Берурынлы саннарның тапкырлау таблицасы һәм бүлүнең тиңдәшле очраклары.  

25.01

 

 

73

8 гә бүлү

27.01

 

 

74

Диаграмма ярдәмендә мәсьәләнең кыйммәтен табу

Юллы һәм баганалы диаграм- малар белән таныштыру, аларны тапкырлау һәм бүлүгү карата мәсьәләләр чишкәндә куллану осталыгы формалаштыру

28.01

 

 

75

Контроль эш №6. “8,9 санын тапкырлау һәм бүлү”

“8,9 санын тапкырлау һәм бүлү”не ныгыту

29.01

 

 

76

Хаталар өстендә эш. Турыпочмаклы параллелепид

Турыпочмаклы параллелепид белән танышу

01.02

 

 

77

Турыпочмаклы параллелепид: кырлары, кабыргалары, түбәләре

Турыпочмаклы параллелепид: кырлары, кабыргалары, түбәләре төшенчәләре белән танышу

03.02

 

 

78

Фигураларның мәйданнары

Мәйдан. Мәйдан берәмлек-ләре: квадрат сантиметр.

04.02

 

 

79

Фигураларның мәйданнарын үлчәү

05.02

 

 

80

9 санын тапкырлау

Берурынлы саннарның тапкырлау таблицасы һәм бүлүнең тиңдәшле очраклары.  

08.02

 

 

81

9 га бүлү

10.02

 

 

82

100 эчендә тапкырлау таблицасы

Пифагор таблицасы белән танышуны дәвам итү

11.02

 

 

83

Сумманы санга бүлү

Сумманы санга бүлү кагыйдәсен дөрес кулланырга ирешү

12.02

 

 

84

Санны разрядлы кушылучылар суммасы рәвешендә күрсәтү

Санны разрядлы кушылучылар суммасы рәвешендә күрсәтү

48 :2 ,57:3 рәвешендәге аңлатмаларның кыйммәтен табу

15.02

 

 

85

Мәсьәләләр чишү

17.02

 

 

86

48:2 рәвешендәге аңлатмалар

18.02

 

 

87

Санны разрядлы кушылучылар суммасы рәвешендә күрсәтү

19.02

 

 

88

57:3 рәвешендәге аңлатмалар

22.02

 

 

89

57:3 рәвешендәге аңлатмаларның кыйммәтен табу

24.02

 

 

90

 Сайлап алу ысулы. Икеурынлы санны икеурынлы санга бүлү

Сайлап алу ысулы белән исәпләү

25.02

 

 

91

Кабатлау һәм үз-үзеңне тикшерү

Өйрәнгәннәрне кабатлау

26.02

 

 

92

Контроль эш №7 “Сумманы санга бүлү”

Белемнәрен тикшереп бәяләү

29.02

 

 

93

Хаталар өстендә эш. Практик эш “Өч тасмадан куб моделе үрү

Кубны яссылыкта төзү алымнарн ныгыту

02.03

 

 

94

 

100 дән 1000 гә кадәрге саннар.

Нумерация. Йөзләр белән санау

Түгәрәк йөзләрнең исемнәре

 

Телдән исәпләүнең 100 дән артып киткән очраклары, өч һәм дүртурынлы саннар төзелеше беләнтанышу

03.03

 

 

 

 

95

Түгәрәк йөзләрне кушу һәм алу

04.03

 

 

96

100 дән 1000 гә кадәрге саннарның төзелеше

07.03

 

 

97

Өчурынлы саннар

09.03

 

 

98

Өчурынлы саннарның төзелеше

10.03

 

 

99

Чагыштыруга мәсьәләләр

Чагыштыруга мәсьәләләр

11.03

 

 

100

Контроль эш №8 “Нумерация”

Нумерация буенча белемнәрне тикшерү

14.03

 

 

101

Хаталар өстендә эш. Кушу һәм алу. Телдән кушу һәм алу алымнары. 520+400, 520+40, 370-200, 370-20 очрагындагы кушу һәм алу

Телдән исәпләүнең 100 дән артып киткән очраклары.

16.03

 

 

102

Телдән кушу һәм алу алымнарын ныгыту

17.03

 

 

103

430+250, 370-140 очрагындагы кушу һәм алу

18.03

 

 

104

430+80 очрагындагы кушу ысуллары

30.03

 

 

105

Мәйдан берәмлекләре:квадрат сантиметр, квадрат дециметр, квадрат метр

Мәйдан берәмлекләре:квадрат сантиметр, квадрат дециметр, квадрат метр

31.03

 

 

 

106

Фигураларның мәйданнары үлчәү

Мәйдан берәмлекләре. Турыпочмаклыкның мәйданын исәпләү.

01.04

 

 

107

Турыпочмаклыкның мәйданы

04.04

 

 

108

Турыпочмаклыкның мәйданын табу

06.04

 

 

109

Калдыклы бүлү

Калдыклы бүлү. Рәсем буенча калдыклы бүлүгә аңлатма төзү

 

07.04

 

 

110

Рәсем буенча калдыклы бүлүгә аңлатма төзү

08.04

 

 

111

Километр

Озынлык үлччәү берәмлеге километр белән танышу

11.04

 

 

112

Зурлыкларны чагыштыру

Зурлыкларны чагыштыру, язмача кушу һәм алу алымнарын кабатлау

13.04

 

 

113

Язмача кушу алымнары

14.04

 

 

114

Язмача алу алымнары

15.04

 

 

115

Кабатлау һәм үз-үзеңне тикшерү

18.04

 

 

116

Контрольэш №9 “Язмача кушу һәм алу алымнары”

Язмача кушу һәм алу буенча белемнәрне тикшерү

20.04

 

 

117

Хаталар өстендә эш. Тапкырлау һәм бүлү. Телдән исәпләү алымнары. 

 Тапкырлау һәм бүлү. Телдән исәпләү алымнары. 

Түгәрәк йөзләрне тапкырлау һәм бүлү

21.04

 

 

118

Түгәрәк йөзләрне тапкырлау

22.04

 

 

119

Түгәрәк йөзләрне бүлү

25.04

 

 

120

Түгәрәк йөзләрне тапкырлау һәм бүлү

27.04

 

 

121

Грамм

Авырлык үлчәү берәмлеге, шуңа карата мәсьәләләр

28.04

 

 

122

Мәсьәләләр чишү

29.04

 

 

123

Квадратның периметрын табу

Периметр табуны кабатлау

02.05

 

 

124

Контроль эш №10 « Түгәрәк йөзләрне тапкырлау һәм бүлү” 

Белемнәрен тикшереп бәяләү

04.05

 

 

125

Язып тапкырлау һәм бүлү алымнары. Берурынлы санга тапкырлау

Язып тапкырлау һәм бүлү алымнары.

05.05

 

 

 

Берурынлы санга тапкырлау

 

 

 

126

Өчурынлы санны берурынлы санга тапкырлау

06.05

 

 

127

Берурынлы санга бүлү. 684:2 очрагындагы бүлү

Берурынлы санга бүлү,

Калдыклы бүлү,калдыклы бүлүнең дөреслеген тикшерү

09.05

 

 

128

478:2 очрагындагы бүлү

11.05

 

 

129

Калдыклы бүлү. 216:3 очрагындагы бүлү

12.05

 

 

130

836:4 очрагындагы бүлү

13.05

 

 

131

Калдыклы бүлүнең дөреслеген тикшерү

16.05

 

 

132

Контроль эш №11  “ Язып тапкырлау һәм бүлү алымнары” яки арадаш аттестация

“ Язып тапкырлау һәм бүлү алымнары”н тикшерү

18.05

 

 

133

Хаталар өстендә эш. Кабатлау.

 Мәсьәләләр чишү

 Мәсьәләләр чишү

 

19.05

 

 

134

Практик  эш “Пирамида моделен ике тасмадан үрү”

Практик бирем үтәү

20.05

 

 

135

Түгәрәк йөзләрне тапкырлау һәм бүлү

Түгәрәк йөзләрне тапкырлау һәм бүлү

23.05

 

 

136

Йомгаклау дәресе

Уку елына нәтиҗә ясау

25.05

 

 

 
 
 
 

Дәреснең темасы

Дәресне үткәрү вакыты

Искәрмә

Календар срок

Фактик срок

1

Кабатлау.0 дән 100 гә кадәрле саннар. Саннар нуры

02.09

 

 

2

Язмача кушу һәм алу

03.09

 

 

3

Баганалы диаграмма

04.09

 

 

4

Схема буенча мәсьәләләр төзеп чишү

07.09

 

 

5

Мәсьәләләр чишү

09.09

 

 

6

Кушу һәм алу. Берничә кушылучының суммасы

10.09

 

 

7

Берничә кушылучының суммасын табуны ныгыту

11.09

 

 

8

Таблица буенча мәсьәләләр төзеп чишү

14.09

 

 

9

Контроль эш №1 «0 дән 100 гә кадәрле саннар»

16.09

 

 

10

Хаталар өстендә эш. Бәясе. Саны. Кыйммәте

17.09

 

 

11

Бәясе. Саны. Кыйммәте

18.09

 

 

12

Мәсьәләләр чишү

21.09

 

 

13

Кушуның дөреслеген тикшерү

23.09

 

 

14

Мәсьәләләр чишү

24.09

 

 

15

Санны берничә тапкыр зурайту һәм кечерәйтүгә мәсьәләләр чишү

25.09

 

 

16

Берничә кушылучының суммасын табуны ныгыту

27.09

 

 

17

Схематик язу буенча мәсьәләләр төзеп чишү

30.09

 

 

18

Кисемтәне берничә тапкыр зурайту һәм кечерәйтү

01.10

 

 

19

Контроль эш №2  «Бәясе.Саны.Кыйммәте”

02.10

 

 

20

Хаталар өстен дә эш. Геометрик фигураларның тамгаланышы

04.10

 

 

21

 Геометрик фигураларның тамгаланышы

07.10

 

 

22

Суммадан санны алу

08.10

 

 

23

Мәсьәләне берничә ысул белән чишү

09.10

 

 

24

Геометрик фигураларның тамгаланышы

11.10

 

 

25

Алуның дөреслеген тикшерү

14.10

 

 

26

Алуның дөреслеген тикшерү

15.10

 

 

27

Саннан сумманы алу

16.10

 

 

28

Аңлатманың кыйммәтен уңайлы ысул белән табу

18.10

 

 

29

Кушуда түгәрәкләү алымы

21.10

 

 

30

Схема буенча мәсьәләләр төзеп чишү

22.10

 

 

31

Мәсьәләләр чишү

23.10

 

 

32

Алуда түгәрәкләү алымы

25.10

 

 

33

Алуда түгәрәкләү алымын кулланын аңлатманың кыйммәтен табу

28.10

 

 

34

Контроль эш №3 «Алуда, кушуда түгәрәкләү алымы”

29.10

 

 

35

Хаталар өстендә эш.Тигез фигуралар.

30.10

 

 

36

3 гамәл белән чишелә торган мәсьәләләр

01.11

 

 

37

Бәясе, саны, кыйммәтен табуга мәсьәләләр чишү

11.01

 

 

38

Кабатлау һәм үз-үзеңне тикшерү. Практик эш “Кубның сурәте”

12.11

 

 

39

Тапкырлау һәм бүлү

13.11

 

 

40

Так һәм җөп саннар

15.11

 

 

41

3 санын тапкырлау

18.11

 

 

42

3 кә бүлү

19.11

 

 

43

Сумманы санга тапкырлау

20.11

 

 

44

Таблица буенча мәсьәләләр төзеп чишү

22.11

 

 

45

4 санын тапкырлау

25.11

 

 

46

4 кә бүлү

26.11

 

 

47

Тапкырлауның дөреслеген тикшерү

27.11

 

 

48

Икеурынлы санны берурынлы санга тапкырлау

29.11

 

 

49

Сумманы санга тапкырлау

02.12

 

 

50

Берәмлеккә китерүгә мәсьәләләр

03.12

 

 

51

Пропорциональбүлүгә мәсьәләләр

04.12

 

 

52

Барлыгын табуга мәсьәләләр

06.12

 

 

53

Контроль эш №4 “Тапкырлау һәм бүлү”

09.12

 

 

54

Хаталар өстендә эш. 5 санын тапкырлау

10.12

 

 

55

5 кә бүлү

11.12

 

 

56

5 санын тапкырлау. 5 кә бүлү

13.12

 

 

57

Схематик язу буенча мәсьәләләр төзеп чишү

16.12

 

 

58

6 санын тапкырлау

17.12

 

 

59

6 га бүлү

18.12

 

 

60

Зурлыкларны чагыштыру

20.12

 

 

61

Пропорциональбүлүгә мәсьәләләр

23.12

 

 

62

Кире мәсьәләләр

24.12

 

 

63

Контроль эш №5 “ Пропорциональ бүлүгә мәсьәләләр”

25.12

 

 

64

Хаталар өстендә эш.Бүлүнең

27.12

 

 

 

дөреслеген тикшерү

 

 

 

65

Кабатлы чагыштыруга мәсьәләләр 

13.01

 

 

66

Кабатлы чагыштыруга мәсьәләләр чишү

14.01

 

 

67

Чагыштыруга мәсьәләләр

15.01

 

 

68

7 санын тапкырлау

17.01

 

 

69

7 гә бүлү

20.01

 

 

70

Саннар нуры

21.01

 

 

71

Мәсьәләне төрле ысуллар белән чишү

22.01

 

 

72

8 санын тапкырлау

24.01

 

 

73

8 гә бүлү

27.01

 

 

74

Диаграмма  ярдәмендә мәсьәләнең кыйммәтен табу

28.01

 

 

75

Контроль эш №6“8,9 санын тапкырлау һәм бүлү”

29.01

 

 

76

Хаталар өстендә эш. Турыпочмаклы параллелепид

31.01

 

 

77

Турыпочмаклы параллелепид: кырлары, кабыргалары, түбәләре

03.02

 

 

78

Фигураларның мәйданнары

04.02

 

 

79

Фигураларның мәйданнарын үлчәү

05.02

 

 

80

9 санын тапкырлау

07.02

 

 

81

9 га бүлү

10.02

 

 

82

100 эчендә тапкырлау таблицасы

11.02

 

 

83

Сумманы санга бүлү

12.02

 

 

84

Санны разрядлы кушылучылар суммасы рәвешендә күрсәтү

14.02

 

 

85

Мәсьәләләр чишү

17.02

 

 

86

48:2 рәвешендәге аңлатмалар

18.02

 

 

87

Санны разрядлы кушылучылар суммасы рәвешендә күрсәтү

19.02

 

 

88

57:3 рәвешендәге аңлатмалар

21.02

 

 

89

57:3 рәвешендәге аңлатмаларның кыйммәтен табу

24.02

 

 

90

Сайлап алу ысулы.Икеурынлы санны икеурынлы санга бүлү

25.02

 

 

91

Кабатлау һәм үз-үзеңне тикшерү

26.02

 

 

92

Контроль эш №7 “Сумманы санга бүлү”

28.02

 

 

93

Хаталар өстендә эш. Практик эш “Өч тасмадан куб моделе үрү

03.03

 

 

94

100 дән 1000 гә кадәрге саннар.

Нумерация. Йөзләр белән санау

04.03

 

 

95

Түгәрәк йөзләрнең исемнәре

05.03

 

 

95

Түгәрәк йөзләрне кушу һәм алу

07.03

 

 

96

100 дән 1000 гә кадәрге саннарның төзелеше

10.03

 

 

97

Өчурынлы саннар

11.03

 

 

98

Өчурынлы саннарның төзелеше

12.03

 

 

99

Чагыштыруга мәсьәләләр

14.03

 

 

100

Контроль эш №8 “Нумерация”

17.03

 

 

101

Хаталар өстендә эш. Кушу һәм алу. Телдән кушу һәм алу алымнары. 520+400, 520+40, 370-200, 370-20 очрагындагы кушу һәм алу

18.03

 

 

102

Телдән кушу һәм алу алымнарын ныгыту

19.03

 

 

103

430+250, 370-140 очрагындагы кушу һәм алу

21.03

 

 

104

430+80 очрагындагы кушу ысуллары

31.03

 

 

105

Мәйдан берәмлекләре:квадрат сантиметр, квадрат дециметр, квадрат метр

01.04

 

 

106

Фигураларның мәйданнары үлчәү

02.04

 

 

107

Турыпочмаклыкның мәйданы

04.04

 

 

108

Турыпочмаклыкның мәйданын табу

07.04

 

 

109

Калдыклы бүлү

08.04

 

 

110

Рәсем буенча калдыклы бүлүгә аңлатма төзү

09.04

 

 

111

Километр

11.04

 

 

112

Зурлыкларны чагыштыру

14.04

 

 

113

Язмача кушу алымнары

15.04

 

 

114

Язмача алу алымнары

16.04

 

 

115

Кабатлау һәм үз-үзеңне тикшерү

18.04

 

 

116

Контрольэш №9 “Язмача кушу һәм алу алымнары”

21.04

 

 

117

Хаталар өстендә эш. Тапкырлау һәм бүлү. Телдән исәпләү алымнары. 

22.04

 

 

118

Түгәрәк йөзләрне тапкырлау

23.04

 

 

119

Түгәрәк йөзләрне бүлү

25.04

 

 

120

Түгәрәк йөзләрне тапкырлау һәм бүлү

28.04

 

 

121

Грамм

29.04

 

 

122

Мәсьәләләр чишү

30.04

 

 

123

Квадратның периметрын табу

02.05

 

 

124

Контроль эш №10 « Түгәрәк йөзләрне тапкырлау һәм бүлү” 

05.05

 

 

125

Язып тапкырлау һәм бүлү алымнары. Берурынлы санга тапкырлау

06.05

 

 

125

Берурынлы санга тапкырлау

07.05

 

 

126

Өчурынлы санны берурынлы санга тапкырлау

09.05

 

 

127

Берурынлы санга бүлү. 684:2 очрагындагы бүлү

12.05

 

 

128

478:2 очрагындагы бүлү

13.05

 

 

129

Калдыклы бүлү. 216:3 очрагындагы бүлү

14.05

 

 

130

836:4 очрагындагы бүлү

16.05

 

 

131

Калдыклы бүлүнең дөреслеген тикшерү

19.05

 

 

132

Контроль эш №11 “ Язып тапкырлау һәм бүлү алымнары”

20.05

 

 

133

Хаталар өстендә эш. Кабатлау.Мәсьәләләр чишү

21.05

 

 

134

Практик  эш “Пирамида моделен ике тасмадан үрү”

22.05

 

 

135

Түгәрәк йөзләрне тапкырлау һәм бүлү

23.05

 

 

136

Йомгаклау дәресе

24.05

 

 

 

Похожие публикации